Czym jest podstawowa opieka zdrowotna

Rozkłady jazdy sensowne wykorzystanie

Odzysku i reinwestycji Act amerykański (Arra) uchwalona w lutym 2009 upoważnione centrach Medicare i Medicaid zapłacić lekarzom, którzy demonstrują sensownego korzystania z elektronicznych rejestrów medycznych (EHR), zachęta aż do $ +44.000, od 2011 roku lekarze nie mogąc w celu dostosowania się do tych dat linii Oczekuje się zmierzyć redukcję ich płatności Medicare. Choć istnieją obawy co do agresywności do przestrzegania tych liniach czasowych, nie ma wątpliwości wśród klinicystów, że wdrożenie tego systemu będzie drastycznie przekształcają praktyce medycznej.

Sensowne wykorzystanie elektronicznego rekordu zdrowia identyfikuje zestaw priorytetów skoncentrowane na zwiększeniu zaangażowania pacjentów; zmniejszenie różnic rasowych; poprawa bezpieczeństwa wydajności i http://adwokatsprawykarne.pl/adwokat-rozwody-gdansk/ efektywności opieki wydany; i wzrost ogólnego stanu zdrowia populacji. Harmonogramy sensownego użycia określenia zestawu celów i procesów w celu zapewnienia poprawy zdrowia ludności w najbliższych latach.

Wizja sensownego wykorzystania jest:

 · Zaangażowanie pacjentów w sposób proaktywny w opiece zdrowotnej.

 · Zapewnić dostęp w czasie rzeczywistym do danych pacjenta oraz innych informacji medycznej przechowywanej w jednej lokalizacji do lekarzy i specjalistów w elektronicznej dokumentacji danych.

 · Wyeliminowanie długo czekać i nierówności zdrowotnych.

 · Wykorzystanie nowej technologii informatycznej do otwartej komunikacji i terminowego leczenia.

 · Za pomocą narzędzia do bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej.

Rozkłady jazdy sensownego wykorzystania są nastawione na zmiany w systemie opieki zdrowotnej, zarówno w celu zmniejszenia kosztów i zapewnienie kompleksowego sposobu leczenia. Oczekuje się, że w chwili całkowitego przekształcenia obecnego systemu opieki zdrowotnej, następujące cele zostaną osiągnięte:

Wpis zawdzięczamy https://climbingacademy.pl/kursy-i-szkolenia/kurs-skalkowy/

Author: przychodnia-chotomow.pl

Share This Post On